Boek resultaten met smart-doelstellingen

Smart-boost heet niet zomaar Smart-boost. Onze naam is ge├»nspireerd op Smart-doelstellingen. Door Smart te ondernemen zijn we in staat om onze zaak te boosten. Graag delen we met jou hoe je tot Smart-doelstellingen komt.

Koppel elk doel aan een specifiek resultaat

Doelstellingen worden vaak veel te vrijblijvend geformuleerd. Dan bestaat het gevaar dat het blijft bij een goed voornemen, maar goede voornemens leiden vaak nergens toe. Om dingen te realiseren heb je SMART-doelstellingen nodig die vrijblijvendheid omzetten in daadkracht. Dit houdt in dat je doelen moet koppelen aan resultaten.

SMART staat voor:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdgebonden

1. Specifiek

In een doelstelling moet je duidelijk, concreet en ondubbelzinnig formuleren wat je wil bereiken: wat, waar, wanneer en met wie. Laat geen ruimte voor interpretatie.

2. Meetbaar

Hoeveel wil je bereiken en hoe maak je dat resultaat tastbaar? 

Het antwoord op deze vraag moet een actie omschrijven die uit te drukken is in een getal, een bedrag, een percentage of een ander kwantitatief gegeven.

Voorbeelden van meetbare doelen:

  • Wekelijks 1 post publiceren per social mediakanaal
  • Maandelijks 10 leads genereren met online campagnes
  • Op jaarbasis de Facebook-pagina doen groeien naar 5.000 volgers
  • Per maand 5 nieuwe klanten maken
  • Een te bepalen aantal van een nieuw product of nieuwe dienst verkopen

3. Acceptabel

Bestaat er een draagvlak voor je Smart-doelstellingen? 

Geloof je er zelf in? Is er voldoende draagvlak binnen je organisatie en in je team? Mensen moeten het doel accepteren en het willen nastreven. Net als jij. Alleen dan zal de noodzakelijke inzet er zijn. Op die manier maak je mensen ook mee verantwoordelijk. Daarom is het zo belangrijk om je doelen duidelijk uit te leggen. Bijvoorbeeld, als mensen inzien dat sociale media helpen om de naamsbekendheid te vergroten en nieuwe klanten aan te trekken, is de kans groter dat ze goede verhalen aanbrengen om de social mediakanalen te voeden.

4. Realistisch

Je doel is misschien wel uitdagend, maar is het ook realistisch? 

Doelen waarvan je op voorhand weet dat ze toch niet gehaald zullen worden, zullen mensen ontmoedigen. Dit betekent niet dat je de lat te laag moet leggen, want dat zal ook niemand tot actie aanzetten. Is het wel realistisch om 10 nieuwe klanten te vinden op 1 maand tijd? Of neem je er beter wat meer tijd voor? Waar je zeker op moet letten, is of er wel voldoende kennis, capaciteit en middelen aanwezig zijn om de doelstellingen te halen. Moet er tijd vrijgemaakt worden? Is er nood aan opleiding? Of kan coaching wonderen doen?

5. Tijdgebonden

Wat is het tijdskader waarbinnen het doel moet zijn behaald?

Ligt de deadline op het einde van het kwartaal? Tegen de grote vakantie? Of tegen eind van het jaar? Een tijdskader geeft houvast en stelt grenzen.

Zo werkt een Smart-doelstelling het in de praktijk

We maken het even concreet aan de hand van een praktijkvoorbeeld: stel dat je dit jaar meer omzet wil halen.

1. Specifiek

We gebruiken concrete getallen: 150.000 euro.
Als het gaat over een specifiek productengamma of over een specifieke regio, dan kan je dit uiteraard verfijnen.

2. Meetbaar

We kennen het beginpunt: de omzet van verleden jaar. Dat was 100.000 euro. Dat betekent dat we streven naar een groei van + 50K euro ofwel + 50%.

3. Acceptabel

Je bent ervan overtuigd dat dit doel haalbaar is en je bent ambitieus genoeg om erop te focussen en er helemaal voor te gaan. Je weet perfect wie binnen je team zal meehelpen of welke externe partijen je erbij zal betrekken.

4. Realistisch

Het doel lijkt jou niet alleen haalbaar, je kan dit ook onderbouwen met rationele feiten zoals marktgegevens en klantendata of waarom niet als ondernemer: een goed buikgevoel of een sterk inzicht.

5. Tijdgebonden

In ons voorbeeld kijken we naar een volledig boekjaar of kalenderjaar. Dus 2021 vs. 2022.

Hulp nodig bij het formuleren van Smart-doelstellingen? Contacteer ons om ervaringen uit te wisselen.